หน้าปกMep

หน้าปกMep

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

SBY MEP FAMILY NIGHT 2015

SBY MEP FAMILY NIGHT 2015

วันอาทิตย์ ที่ 15 มี.ค. 2558  ณ โรงแรมลำพูนวิววันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

สัมภาษณ์ ม.1 ที่สอบผ่านข้อเขียน

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน
และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์
วันอังคาร ที่ 3 มี.ค. 2558
วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

ค่าย SBY English Winter Camp 2014

                                             กิจกรรมค่าย SBY English Winter Camp 2014
วันที่ 23-24 ม.ค. 2558 
ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน